Photo: The workshop was joined by representatives of a number of organizations in Quang Ngai Province who want to see a reduction in casualties caused by bombs and mines from the war.

After a cooperation agreement was signed in mid-April, Project RENEW and Quang Ngai Province’s Red Cross Association on 25 April 2019 co-organized a Mine Risk Education (MRE) Inception workshop in Ba To District, Quang Ngai Province. During the war, Quang Ngai suffered heavy devastation. It is the site of the 1968 My Lai Massacre. Vietnam National Mine Action Center’s Impact Survey in 2008 indicated that nearly 3,000 km2 of land in Quang Ngai were contaminated with Unexploded Ordnance (UXO) which had killed and maimed 2,932 people since 1975.

The workshop was aimed at introducing Project RENEW’s mine action model and MRE practices to representatives of the Ba To District authorities, including Ba To District People’s Committee, Quang Ngai Provincial Chapter of Vietnam Bomb and Mine Action Assistance Fund, District Military Command, Public Security and Bureau of Education and Training, Farmers’ Union, and Association for Agent Orange Victim.

It was also a good chance for the stakeholders to review challenges and opportunities about how Quang Ngai Province can address the war consequences in the comin time through replication of what has been successfully implemented in Quang Tri Province. Our thanks to Irish Aid for sponsoring this workshop.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tháng Tư, Dự án RENEW và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi hôm 25-4-2019 đồng tổ chức Hội thảo triển khai Truyền thông phòng tránh bom mìn (PTBM) ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong giai đoạn chiến tranh, Quảng Ngãi bị tàn phá nặng nề. Đây là nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968. Báo cáo Khảo sát tác động năm 2008 của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam cho biết gần 3.000 km2 đất ở Quảng Ngãi bị ô nhiễm bom mìn chưa nổ, nguyên nhân làm chết và và bị thương 2.932 người kể từ năm 1975.

Hội thảo nhằm giới thiệu mô hình khắc phục hậu quả bom mìn của RENEW và kinh nghiệm truyền thông PTBM cho các đai biểu chính quyền địa phương, gồm UBND huyện Ba Tơ, Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Hội Nông dân, và Hội Nạn nhân Da cam/Dioxin.

Đây cũng là một dịp tốt cho các bên tham gia đánh giá thách thức và cơ hội về làm thế nào để Quảng Ngãi có thể giải quyết hậu quả chiến tranh trong thời gian tới thông qua nhân rộng những gì đã được thực hiện thành công ở Quảng Trị. Chúng tôi xin cảm ơn Cơ quan Viện trợ Ireland đã tài trợ hội thảo này.

The Red Cross, the Farmers Union, Public Security and the Bureau of Education and Training joined in . . .

. . . along with the Quang Ngai Provincial Military Command.